Sprzedaż hurtowa gazu grzewczego i gazu LPG

Gaz grzewczy


Firma prowadzi hurtową sprzedaż gazu z przeznaczeniem do ogrzewania budynków, hal, obiektów sportowych, domów mieszkalnych.

Gaz dostarczany jest przez firmę cysterną samochodową do odbiorców i przelewany do  zbiorników o różnych   pojemnościach jak:  2700 litrów, 4850 litrów i 6700 litrów. Ze względu na duży ciężar autocysterny (zazwyczaj 20 ton lub 40 ton), powierzchnia drogi dojazdowej powinna być bardzo dobrze utwardzona., natomiast  umiejscowienie zbiornika na gaz zaleca się wykonać w odległości nie większej niż 35 m od drogi (najczęściej stosowana długość węża to 35m).
Choć cena gazu grzewczego zwolniona jest z podatku akcyzowego, to  uzależniona jest jednak od wielu innych czynników. Podlega ona sezonowym wahaniom (zakup gazu w lecie jest zazwyczaj korzystniejszy niż w sezonie grzewczym). Ponadto cena zależy od  rodzaju gazu – propan, który jest zwykle wykorzystywany  do ogrzewania pomieszczeń i uzyskiwania ciepłej wody, może być  magazynowany  w zbiornikach nadziemnych,  ale jego cena jest wyższa od ceny mieszaniny propan-butan. Gaz propan-butan jest tańszy, ale jego całoroczna  eksploatacja wymaga zainstalowania zbiornika podziemnego. Jednak, jak pokazały doświadczenia ostatnich  kilkunastu lat, czynnikiem mającym relatywnie największy wpływ na cenę gazu,  jest fakt posiadania na własność instalacji zbiornikowej przez  odbiorcę gazu lub użytkowanie jej na zasadzie dzierżawy. Zwykle bowiem, w przypadku, gdy koszty  budowy instalacji zbiornikowej  pokrywane są przez przyszłego dostawcę gazu,  w wyniku realizacji pozostałych warunków umowy dotyczących dostaw, odbiorca zobowiązany jest do składania zamówień gazu tylko od  dostawcy, pokrywającego koszty inwestycji i za cenę w wysokości określonej w zaakceptowanych przez obie  strony warunkach umowy.

Pegas Oil sp z o.o. gwarantuje rzetelność, terminowość i ciągłość dostaw, wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę oferowanego gazu.  

 

Gaz LPG


Gaz LPG to aktualnie najtańsze paliwo do silników spalinowych spośród paliw tradycyjnych. W porównaniu z benzyną i olejem napędowym, gaz jest paliwem  ekologicznym – wytwarza i emituje do atmosfery w procesie spalania minimalną  ilość  szkodliwych substancji.  Inną z ważniejszych  zalet gazu płynnego jest jego wysoka  wydajność energetyczna (liczona w jednostce masy jest większa od wartości energetycznej paliw tradycyjnych).
Gaz płynny jest ponadto  powszechnie dostępny i bardziej komfortowy w użytkowaniu ze względu na  cichszą pracę silnika oraz mniejsze wibracje. Jednak  wybór gazu LPG to nie tylko relatywnie niska cena gazu  jako paliwa; to także bardziej ekonomiczna eksploatacja  silnika (przy  prawidłowo założonej i skonfigurowanej instalacji gazowej). Stopień  zużycia jego podstawowych części jest kilkadziesiąt procent mniejszy niż w przypadku, gdy  wykorzystywane jest inne paliwo. Wydłużeniu czasu eksploatacji podlegają także świece zapłonowe. Z tej przyczyny, że gaz płynny w warunkach naturalnych (ciśnienia i temperatury) jest gazem,  ekonomiczniejsze jest również samo spalanie, gdyż wyeliminowana jest konieczność rozpylania w cylindrach. Podczas spalania gazu nie wydziela się dym ani popiół.

Gaz płynny to produkt niejednorodny. Choć w jego skład wchodzą zasadniczo dwa węglowodory: propan i butan, to jednak aby gaz LPG mógł być wykorzystany do zasilania pojazdów samochodowych, musi spełniać rygorystyczne normy w zakresie proporcji składu mieszaniny (zależne od pory roku) oraz zawartości zanieczyszczeń, określone w normie PN-EN589. Z procentową zawartością węglowodorów nasyconych (propan, n-butan, izobutan) w mieszaninie związany jest wymóg określonej wartości liczby oktanowej (minimum 89). Natomiast stosunek zawartości propanu do butanu określa tzw. prężność par – maksymalnie 1550 kPa przy 40ºC. Odpowiednia wartość liczby oktanowej zapewnia spalanie paliwa bez szkodliwego dla silnika spalania stukowego. Na optymalną pracę silnika (tj. bez występowania przerw w pracy) ma wpływ właściwy dla danej pory roku stosunek propanu do butanu, określający prężność par. Im większa zawartość propanu w mieszaninie tym większa prężność par. Właściwość ta jest  związana z inną cechą propanu tj. temperaturą wrzenia – propan wrze, wytwarzając pary już w temperaturze – (minus) 42ºC (butan wrze w temp. około 0 ºC). Z odmiennych temperatur wrzenia obu składników wynika konieczność  stosowania większej zawartości propanu w mieszaninie w okresie zimowym, aby zapewnić optymalną ilość (prężność) par paliwa.  Jednak zbyt wysoka prężność par jest  niewskazana, gdyż może spowodować odparowanie płynu już w przewodach paliwowych (co jest nieprawidłowe) zamiast w reduktorze-parowniku i objawia się  obniżeniem mocy  silnika lub przerwami w pracy.  Latem stosuje się zatem mieszanki o proporcjach propanu do butanu około 40/60, a zimą odwrotnie – 60/40.

Na jakość gazu LPG mają wpływ także zanieczyszczenia głównie w postaci siarki i wody. Norma PN-EN589 wyznacza maksymalną granicę zawartości siarki w gazie  LPG w ilości 50 mg/kg. Obecność siarki w gazie LPG jest niekorzystna zarówno ze względu na  zanieczyszczanie środowiska (w wyniku spalania wydziela się do atmosfery dwutlenek siarki SO2) jak i dlatego, że  powoduje korozję całego układu wylotowego oraz osłabia redukcję zanieczyszczeń układów katalitycznego spalania.
Na korozyjność układów ma wpływ także woda oraz związki, które w jej obecności stają się bardziej korozyjne dla silnika. Duża zawartość wody może być  także przyczyną powstawania lodowych zatorów w układzie paliwowym w okresie zimowym.

Pegas Oil sp. z o.o gwarantuje rzetelność, terminowość i ciągłość dostaw, a także  atrakcyjną cenę oraz potwierdzoną certyfikatami niezależnych laboratoriów zgodność z rygorystyczną normą, aktualnie obowiązującą w polskim systemie normatywnym.

Pegas Oil – gwarancja najwyższej jakości!

Sprowadzamy gaz od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych. Gwarancją jakości każdej nabywanej partii gazu są certyfikaty jakości wystawiane przez niezależne laboratoria badawcze.

Zapewniamy dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania Klienta na terenie Ostrołęki i okolic.

Złóż zamówienie – biuro@pegasoil.pl, tel. (29) 769 34 65, 769 34 54, bezpłatna infolinia 800 260 900

Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń