Informacje ogólne

PEGAS OIL sp. z o.o. ma siedzibę w Ławach przy ul. Składowej 9, poczta 07-411 Rzekuń koło Ostrołęki. W siedzibie umiejscowiony jest  skład podatkowy, rozlewnia gazu w butlach, punkt wymiany butli, stacja LPG, sklep z akcesoriami gazowymi oraz waga samochodowa do ważenia ładunków o masie do 60 ton.

PEGAS OIL sp. z o.o. zajmuje się produkcją i dystrybucją gazu propan-butan w butlach (z przeznaczeniem do gospodarstw domowych i wózków widłowych), gazu grzewczego luzem oraz gazu LPG. Dystrybucja odbywa się własnym transportem do odbiorców hurtowych oraz detalicznych.
Firma posiada profesjonalną linię napełniania gazem butli o wydajności 5 tysięcy butli 11-kilogramowych na dobę. Każda butla poddawana jest kontroli wagowej.
Firma dysponuje ponadto własną bocznicę kolejową i dużą pojemnością magazynową, co uniezależnia dostawy gazu od warunków pogodowych i zapewnia ciągłość dostaw w sytuacjach krytycznych (np. ograniczonej ilości gazu na rynku w Polsce).

Przy rozlewni działa warsztat kontroli, napraw i legalizacji butli, gdzie dokonywane są wymiany zaworów, uszczelek, naprawy butli oraz ich legalizacja.
Każda butla posiada plombę gwarancyjną na zaworze. Obecność nienaruszonej plomby na zaworze gwarantuje prawidłowe co do wagi i jakości zabezpieczenie napełnienia butli oraz sprawność techniczną (butla nie może być zagrożona rozszczelnieniem np. wskutek przepełnienia).
W trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników butli gazowych, Pegas Oil sp. z o.o. oferuje odbiorcom przegląd domowych instalacji gazowych, a w razie potrzeby także naprawę tych instalacji.
Pegas Oil sp. z o.o. korzysta z sieci punktów wymiany butli do gospodarstw domowych. Sieć tych punktów jest tak zorganizowana, aby użytkownik mógł łatwo do nich dotrzeć. Istnieje możliwość podjęcia współpracy z odbiorcami, którzy chcieliby taki punkt założyć na swojej posesji.
Firma zapewnia również dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania Klienta na terenie Ostrołęki i okolic codziennie oprócz niedziel.
(telefon do dyspozytora 29 769 34 65), 800 260 900, 29 769 34 54.

Pegas Oil sp. z o.o. sprowadza gaz od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych. Gwarancją jakości każdej  nabywanej partii gazu są certyfikaty jakości wystawiane przez niezależne laboratoria badawcze.

Pegas Oil prowadzi w siedzibie firmy również:

  • sprzedaż gazu w butlach 11 kg, 33 kg,
  • konfekcjonowanie i sprzedaż gazu płynnego do butli o różnych pojemnościach (butli turystycznych 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg),
  • sprzedaż  gazu do napędu pojazdów silnikowych (na stacji LPG w siedzibie firmy) oraz
  • sklep z akcesoriami gazowymi.

 

W ciągłej ofercie firmy znajduje się także usługa ważenia ładunków samochodowych na zalegalizowanej wadze samochodowej.

Niezależnie od wyżej wymienionych usług Pegas Oil sp. z o.o. specjalizuje się również w realizacji zleceń w zakresie:

  • badania zaworów bezpieczeństwa zbiorników LPG zgodnie z wymogami UDT (Urzędu Dozoru Technicznego),
  • przygotowania zbiorników  do rewizji wewnętrznej ( pod nadzorem UDT),
  • odpompowywania gazu autocysterną ze zbiorników LPG i cystern  w razie konieczności opróżnienia zbiorników w np. podczas deinstalacji zbiorników przydomowych,
  • budowa modułów stacji LPG – firma oferuje pomoc przy budowie modułów LPG.

 

Pegas Oil sp. z o.o. posiada koncesje URE oraz zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Pegas Oil – gwarancja najwyższej jakości!

Sprowadzamy gaz od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych. Gwarancją jakości każdej nabywanej partii gazu są certyfikaty jakości wystawiane przez niezależne laboratoria badawcze.

Zapewniamy dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania Klienta na terenie Ostrołęki i okolic.

Złóż zamówienie – biuro@pegasoil.pl, tel. (29) 769 34 65, 769 34 54, bezpłatna infolinia 800 260 900

Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń