Gaz do wózków widłowych

Wykorzystanie gazu w butlach jako paliwa do wózków widłowych.

Gaz płynny znalazł również zastosowanie jako paliwo do zasilania wózków widłowych.
Butle przeznaczone do tego celu wyposażone są w specjalny zawór (zwany syfonem), umożliwiający pobór fazy ciekłej mieszaniny. Możliwość wykorzystania gazu LPG do zasilania wózków widłowych jest bardzo ceniona ze względu na liczne korzyści, jakie stąd wynikają. Przede wszystkim przez użytkowników wózków widłowych brane są pod uwagę niskie koszty eksploatacji (nawet do 50% w stosunku do wózków elektrycznych) oraz duża mobilność (butle można dostarczyć w dowolne miejsce). Nie bez znaczenia pozostaje również niższy poziom hałasu generowany przez silnik w stosunku do innych silników spalinowych oraz wysoka żywotność silników połączona ze zmniejszoną częstotliwością wymiany oleju.

Dodatkowym atutem wynikającym z wykorzystania gazu płynnego jest poszanowanie środowiska. Gaz płynny podczas spalania wydziela bowiem znikomą ilość związków o niskiej toksyczności do środowiska.

Firma zapewnia stałą dostępność butli z gazem przystosowanych do zasilania wózków widłowych na terenie składu podatkowego oraz świadczy usługi dowozu takiego gazu do odbiorców.

Pegas Oil – gwarancja najwyższej jakości!

Sprowadzamy gaz od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych. Gwarancją jakości każdej nabywanej partii gazu są certyfikaty jakości wystawiane przez niezależne laboratoria badawcze.

Zapewniamy dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania Klienta na terenie Ostrołęki i okolic.

Złóż zamówienie – biuro@pegasoil.pl, tel. (29) 769 34 65, 769 34 54, bezpłatna infolinia 800 260 900

Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń