Ochrona środowiska

Priorytetową cechą gazu płynnego według aktualnych środowiskowych standardów ogólnoświatowych jest  niska emisyjność jego spalin porównywalna tylko z gazem ziemnym. Cecha ta, wynikająca z zastosowania procesów oczyszczania gazu ze związków siarki  przed  skierowaniem go do dystrybucji,  związana jest z  najniższym spośród innych paliw tradycyjnych negatywnym oddziaływaniem produktów spalania na środowisko. Gaz skroplony w czasie spalania emituje do środowiska przykładowo o 20% mniej dwutlenku węgla niż uwalniane jest przy spalaniu oleju opałowego oraz 50% mniej niż przy spalaniu węgla.

Emisja szkodliwych substancji podczas spalania przez wybrane paliwa (w kg/hMW):

Produkt spalania Węgiel kamienny Olej opałowy Gaz ziemny Gaz płynny
SO2 0,7 0,06 0,0002
NO2 0,035 0,016 0,05
CO2 1,94 0,01 0,006

Gaz płynny jest gazem nietoksycznym. Nie stanowi zagrożenia dla wód gruntowych (ponieważ nie rozpuszcza się w wodzie) ani gleby. Może być wykorzystywany jako źródło energii na obszarach chronionych. Przy spalaniu nie dymi ani nie wytwarza sadzy (nieprawidłowo wyregulowany palnik może powodować takie objawy).

Pegas Oil – gwarancja najwyższej jakości!

Sprowadzamy gaz od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych. Gwarancją jakości każdej nabywanej partii gazu są certyfikaty jakości wystawiane przez niezależne laboratoria badawcze.

Zapewniamy dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania Klienta na terenie Ostrołęki i okolic.

Złóż zamówienie – biuro@pegasoil.pl, tel. (29) 769 34 65, 769 34 54, bezpłatna infolinia 800 260 900

Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń