Promocje

PROMOCJA „PUNKT za GAZ” przy zakupie gazu w butlach 11 kg w sklepie lub dostarczanych przez kierowców do nabywców w Ostrołęki i okolic.

Konkurs z nagrodami!

Regulamin Programu Punkt za Gaz:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Promocyjnym Punkt za Gaz.
2. Organizatorem Programu jest Pegas Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Ławach, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń, zwana dalej Spółką.
3. Udział w Programie Promocyjnym mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które osobiście zakupią gaz w butli 11 kg w sklepie w siedzibie Spółki.
4. Czas trwania programu – nieograniczony. Firma zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w terminie 30 dni od daty
zamieszczenia informacji na stronie internetowej www.pegasoil.pl.
5. Zasady uczestnictwa w Programie:

  • z chwilą przystąpienia do programu, Klient otrzymuje kartę uczestnictwa, w której zapisuje:
  • – prawidłowe dane osobowe,
    – podpisuje zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych,
    – akceptuje warunki Regulaminu,

  • paragon zakupu wraz z wypełnioną kartą jest niezbędny, aby otrzymać nagrodę.

6. Uczestnik gromadzi punkty zgodnie z następującym przelicznikiem- zakup gazu w butli 11 kg = 5 punktów /1 znaczek/.
Punkty podlegają wymianie na prezenty zgodnie z informacją udostępnioną w siedzibie firmy. Katalog nagród może ulec zmianie. Zmiana katalogu nagród nie powoduje zmiany Regulaminu.
7. Towar nie podlega wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Pegas Oil sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagród.
Wszelkie roszczenia z tytułu wad nagród rzeczowych należy kierować do producenta wyrobu.
8. Punkty niewymienione na nagrody w trakcie trwania programu tracą ważność po jego zakończeniu.
9. Uiszczenie ewentualnego podatku lub opłaty skarbowej ciąży na uczestniku Programu.
10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą umieszczane na stronie internetowej www.pegasoil.pl lub w siedzibie firmy.
11. W sprawach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pegas Oil – gwarancja najwyższej jakości!

Sprowadzamy gaz od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych. Gwarancją jakości każdej nabywanej partii gazu są certyfikaty jakości wystawiane przez niezależne laboratoria badawcze.

Zapewniamy dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania Klienta na terenie Ostrołęki i okolic.

Złóż zamówienie – biuro@pegasoil.pl, tel. (29) 769 34 65, 769 34 54, bezpłatna infolinia 800 260 900

Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń