Rewizje wewnętrzne zbiorników pod nadzorem UDT

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania zbiorników paliwowych gazu płynnego, wymogi Urzędu Dozoru Technicznego nakładają na producenta i właściciela zbiornika wysokie wymagania związane z produkcją i eksploatacją.

Pegas Oil sp. z o.o. dokonuje wszelkich czynności związanych z okresowymi rewizjami wewnętrznymi zbiorników przez Urząd Dozoru Technicznego tj. przygotowanie zbiornika do rewizji, ewentualne czynności serwisowe i wymiana zużytych podzespołów oraz zorganizowanie odbioru zbiornika przez urzędnika UDT.

Pegas Oil sp. z o.o. świadczy m.in. usługi w zakresie kontroli zaworów bezpieczeństwa w zbiornikach do gazu LPG zgodnie z wymogami UDT.

Kontrole działania zaworów bezpieczeństwa wykonywane są corocznie, a z udziałem inspektora UDT – raz na 6 lat. Poświadczenie jej wykonania przez uprawnionego pracownika Pegas Oil sp. z o.o. powinny być dołączone do dokumentacji dozorowej tzw. Książki Rewizji zbiornika. Kontrola ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa wykonywana jest w obecności inspektora UDT.

Pegas Oil – gwarancja najwyższej jakości!

Sprowadzamy gaz od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych. Gwarancją jakości każdej nabywanej partii gazu są certyfikaty jakości wystawiane przez niezależne laboratoria badawcze.

Zapewniamy dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania Klienta na terenie Ostrołęki i okolic.

Złóż zamówienie – biuro@pegasoil.pl, tel. (29) 769 34 65, 769 34 54, bezpłatna infolinia 800 260 900

Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń